Moderní lektor

PŘIHLÁŠENÍ DO STUDIJNÍ ZÓNYBŘEZEN 2017
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
O projektu Moderní lektor

Společnost JOB MARKET s.r.o. zahájila 1. března 2010 grantový projekt „Moderní lektor – vzdělávání dospělých moderně a efektivně“ jehož realizace je naplánována na období dvou let, tj. od března 2010 do konce února 2012. Projekt schválil Ústecký kraj v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cílem projektu je zvýšit v Ústeckém kraji úroveň vzdělávání a lektorů, kteří se zaměřují na další vzdělávání v kraji. V praxi to bude znamenat například následující dílčí aktivity: zavádění inovativních trendů do lektorské praxe (vzdělávací aktivity formou tutorovaných on-line e-learningových kurzů v kombinaci s prezenčními workshopy), podpora a aktualizace nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, a to formou zřízení partnerské sítě 7 koordinačních center v jednotlivých okresech kraje, implementace internetového katalogu s nabídkou dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji (pro veřejnost bude přínosem, že se jím eliminuje roztříštěnost a nepřehlednost nabídky dalšího vzdělávání v kraji prostřednictvím uceleného portálu, který bude vycházet z aktuálního stavu nabídky dalšího vzdělávání) a vydání tištěné verze katalogu včetně DVD s ukázkami vzdělávacích programů.

Partnerem je v projektu mostecká vzdělávací společnost ASISTA, s. r. o., která má bohaté zkušenosti ze zavádění prvků e-learningu do praxe, ať jde o sféru školství nebo veřejné správy.

Projekt a konkrétně uplatnění metod e-learningu má řadu opodstatnění. Mezi často uváděné důvody, které stěžují doplňující vzdělávání samotných lektorů, patří totiž mimo jiné i špatná dopravní dostupnost – především z horských oblastí – a malá časová flexibilita pedagogických pracovníků. Dalším důvodem, proč někteří na doplňování znalostí stagnují, je finanční náročnost a neatraktivní formy vzdělávání. Zvolené formy tutorovaného e-learningu všechna tato negativa snižují.

Požadavky na lektory a učitele, kteří vzdělávají dospělé, se obecně neustále zvyšují. V posledních letech se požadavky na odbornost lektora posunují čím dál více ke zvládnutí náročných informačních a komunikačních technologií, nemluvě o zvýšených požadavcích na aktuální znalosti lektora v oboru andragogiky a motivace vzdělávání dospělých.

Ze stávajících institucí, které nabízejí v Ústeckém kraji další vzdělávání bude osloveno minimálně 70 procent. Projekt by měl podpořit celkem 470 osob z řad pedagogů. Motivací bude kromě jiného získání akreditovaného osvědčení a naplňování plánovaných standardů kvalifikace učitele. Účastníci absolvují 10 e-learningových kurzů a 30 prezenčních seminářů a workshopů. Jednotlivé kurzy v projektu budou zaměřeny na metodiku distančního vzdělávání a e-learningu, práci s vývojovými nástroji a LMS systémy, obecné zásady při vzdělávání dospělých, pravidla motivace a vedení kurzů.Název projektu : Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně a efektivně
Název operačního programu : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy : 7.3
Název prioritní osy : Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory : 7.3.2
Název oblasti podpory : Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy : 01
Název výzvy : Ústecký kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 3.2
Typ projektu : grantový
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/3.2.06/01.0027
Název příjemce podpory : JOB MARKET, s.r.o. (www.jobmarket.cz)
Partner projektu : ASISTA, s.r.o. (www.asista.cz)
Realizace projektu : 1. 3. 2010 – 29. 2. 2012
Doba trvání projektu : 24 měsíců
Vazba na jiné projekty : Projekt nemá vazby na jiné aktuálně předkládané projekty
Vedoucí projektu : Ing. František Mašek, majitel společnosti JOB MARKET, s.r.o.
Tel:724 080 059, 475 207 641, Fax:475 207 643, e-mail:job@jobmarket.cz

 


19.04.2016 - V době udržitelnosti projektu (29. 2. 2012 - 29. 2. 2017) vykonávají jednotlivá koordinační centra (7 KC) svoji činnost v souladu s aktivitami projetu. V KC probíhá vzdělávání dospělých pomocí zpracovaných e-learningových kurzů a jejich manuálů. Vzdělávací IT technika (interaktivní tabule, notebook a tiskárna) je používána v jednotlivých koordinačních centrech jak pro vzdělávání v rámci projektu…Celý článek
15.12.2015 - V koordinačním centru v Mostě proběhla v druhé půli roku 2015 další 2  proškolení lektorů dalšího vzdělávání:  Dne 18. 6. 2015 proběhl kurz Andragogiky určený pro lektory dalšího vzdělávání spolupracující s organizacemi LVS, s.r.o. a Omni Tempore. Dne 19. 10. 2015 proběhl kurz Využití interaktivní tabule určený pro lektory spolupracující s Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří. Oba kurzy byly připrave…Celý článek
28.01.2015 - V koordinačním centru v Mostě proběhla ve spolupráci s vedoucí KC paní Lucií Bartoš (info@luciebartos.cz) proškolení lektorů dalšího vzdělávání: např. 12.2. 2014 lektoři OSVČ a pracující na dohody o provedení práce u spolku Genesia - školení bylo zaměřené na témata: Základy a principy Distančního dalšího vzdělávání, 12.9. 2014 lektoři pracující jako OSVČ v …Celý článek